Profesjonalny biznesplan to wizja rozwoju firmy – opisuje dany biznes, jego usługi, produkty, sposób wejścia na rynek, finansowanie, formułuje cele i sposoby ich osiągnięcia i opisuje działania marketingowe. Czym dokładnie jest biznes plan i jakie są jego najważniejsze elementy? Zapraszamy do lektury!

Wizytówka naszego pomysłu

Biznesplan jest dokumentem wymaganym przez banki, urzędy, instytucje dysponujące funduszami unijnymi, a także przez inwestorów. Są to te instytucje, do których kierujemy się po kredyt, wnioskujemy o dotację i aplikujemy o finansowe wsparcie innowacji w naszej firmie.

Biznesplan musi być rzeczowy, zwięzły, zrozumiały i przekonujący. Powinien być dostosowany do adresata, w związku z czym za każdym razem nacisk musi być położony gdzie indziej. Podczas gdy bank zwróci szczególną uwagę na finansową stronę naszego przedsięwzięcia (np.: zabezpieczenie kredytu), to inwestor będzie się wnikliwie przyglądał merytorycznej stronie naszego projektu.

Z danych statystycznych wynika, że ponad połowa nowo powstałych firm nie przeżywa 2 pierwszych lat działalności. Ich upadłość bardzo często wynika z przecenienia własnych możliwości, osobistych predyspozycji, błędnej oceny sytuacji rynkowej, niedoszacowania nakładów finansowych oraz złego doboru partnerów biznesowych.

Najważniejsze obszary biznesplanu

1. Charakterystyka przedsięwzięcia (przedstawiamy swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, opisujemy co chcemy osiągnąć, kim są docelowi klienci, czy istnieje już konkurencja i jaka jest nasza strategia).
2. Charakterystyka oraz metoda powstawania produktów i usług (m.in. na czym polega innowacyjność oferty, czy dany produkt jest opatentowany lub wymaga licencji lub jakie są planowane fazy rozwoju).
3. Charakterystyka rynku (np.: wskazanie potencjalnych klientów, analiza konkurencji i szczegółowy opis mechanizmu działania na rynku).
4. Marketing i sprzedaż (m.in. jaka jest planowana cena produktu lub usługi, na jakiej podstawie została obliczona oraz jakie są planowane obroty i przychody)?
5. Plan finansowy bazujący na podstawie realnych wyliczeń (jaki kapitał jest potrzebny, aby uruchomić działalność i jakie środki finansowe będą niezbędne do prowadzenia przedsięwzięcia w zakładanym okresie).
6. Ocena szans i zagrożeń oraz przedstawienie wizji rozwoju na przyszłość (np.: analiza potencjalnego kryzysu finansowego oraz prognoza, gdzie chcielibyśmy być za 1, 2 lub 3 lata).

Dzięki skrupulatnie przygotowanemu projektowi będziemy w stanie podejmować właściwe decyzje. Może okazać się, że na podstawie analiz biznesplanu nasze przedsięwzięcie nie ma szans powodzenia, jest nieopłacalne i skazane na fiasko. Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie informacji nam, czyli danemu przedsiębiorcy żywo zainteresowanemu odniesieniem sukcesu. Pamiętajmy, że informacja i wiedza to siła dająca przewagę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *