System emerytalny to świadczenia, które mają nam zapewnić godny byt na jesień życia. W Polsce składa się on z trzech filarów. Dwa pierwsze są obowiązkowe, trzeci jest dobrowolny. Jeśli po przejściu na emeryturę chcemy zachować dotychczasowy poziom życia, wszyscy powinniśmy o nim pomyśleć – zapraszamy do lektury.

Filar I i filar II – obowiązkowe

Pierwszy filar – przynależność do niego jest obowiązkowa, opiera się na zreformowanym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jest zarządzany przez państwo. Składki są opłacane przez pracodawcę i pracownika. Wypłaty emerytur dla uczestników pierwszego filaru są w 100% gwarantowane przez Skarb Państwa.

Drugi filar – przynależność jest obowiązkowa dla wszystkich osób czynnych zawodowo. Jest to system kapitałowy Otwartych Funduszy Emerytalnych, zarządzany przez Powszechne Towarzystwa  Emerytalne (prywatne instytucje). Wysokość przyszłej emerytury zależy od wysokości i ilości składek oraz od umiejętności ich inwestowania przez fundusz emerytalny.

Filar III – dodatkowy i dobrowolny

Trzeci filar – uzupełnia przyszłą emeryturę z I i II filaru, jest zarządzany przez prywatne instytucje, ma charakter kapitałowy, a przystąpienie do niego jest całkowicie dobrowolne.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) – grupowe oszczędzanie na emeryturę, organizowane przez pracodawcę przy współudziale pracowników. Składkę podstawową finansuje pracodawca, a pracownik może wnosić składkę dodatkową, potrącaną z wynagrodzenia. Zgromadzone przez uczestnika środki mogą podlegać zwykłej wypłacie lub wypłacie transferowej (do innego PPE, na IKE).

Indywidualne konto emerytalne (IKE) – można je założyć niezależnie od tego, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego, należy mieć ukończone 16 lat i być osobą fizyczną. Nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie z małżonkiem czy dzieckiem. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego (lub osoby do tego uprawnionej) i może on też wybrać formę wypłaty (jednorazowo lub ratalnie). W umowie o prowadzenie IKE wskazuje się osobę (lub kilka), której zostaną wypłacone środki po śmierci oszczędzającego.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat, bez względu na to, czy posiada indywidualne konto emerytalne i czy jest uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Tu również obowiązuje zasada: jedno IKZE – jeden oszczędzający. Posiadacz IKZEmoże dopasować częstotliwość i wysokość wpłat na rachunek, z uwzględnieniem rocznych limitów. W razie śmierci oszczędzającego zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu i są wypłacane wskazanym przez oszczędzającego osobom (nie są one obciążone podatkiem od spadku i darowizn).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *